Persondatapolitik

Sådan behandler vi dine personoplysninger

Memonic behandler ofte personoplysninger, når vi varetager vores opgaver. 
Her på siden kan du blive klogere på, hvordan vi behandler dine personoplysninger fx hvordan vi indsamler, offentliggør og i hvor lang tid, vi opbevarer personoplysningerne, før de slettes. 

De punkter i vores persondatapolitik, der er specifikke for den enkelte aktivitet, vil fremgå af oversigten herunder. 

De generelle punkter for alle aktiviteter i vores persondatapolitik kan du finde under oversigten.

Oversigt over registrering af personoplysninger.

I nedenstående oversigt, der opdateres løbende, kan du læse mere om behandlingen af personoplysninger ift de specifikke aktiviteter m.v.:

(Opdateres løbende)


Dine Rettigheder

Ret til Indsigt

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi har registeret om dig. Du skal dog være opmærksom på, at behandling af dine personoplysninger kan være en forudsætning for, at vi kan behandle din sag, eller at du kan indgå en aftale med os.

Ret til Berigtigelse

Du har ret til at få berigtiget - altså rettet - urigtige/forkerte oplysninger om dig. I tilfælde hvor det er svært at tale om ”forkert” og ”rigtigt”, har du ret til at få tilføjet din uenighed på en given sag.

Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i bekræftende fald ændringer så hurtigt som muligt.

Ret til Indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, ophører vi med behandlingen af dine personoplysninger.

Du skal dog være opmærksom på, at behandling af dine personoplysninger kan være en forudsætning for, at du kan lave en kontrakt med Memonic eller få din sag behandlet.

Ret til Begrænsning

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til Sletning

I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores generelle sletning indtræffer.

Hvis du ønsker at gøre brug af ovenstående rettigheder, vil vi opfordre dig til at henvende dig via info@memonic.dk. Angiv venligst ”Rettigheder vedr. personoplysninger” som emne. Hvis du sender en forespørgsel til info@memonic.dk, skal du dog være opmærksom på ikke at medsende følsomme personoplysninger fx helbredsoplysninger og CPR-nummer. Ligeledes kan vi kræve dokumentation for din identitet for at undgå uretmæssig indsigt.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


Hvordan passer vi på dine oplysninger?

I Memonic har informationssikkerhed høj prioritet. Vi har fokus på, hvordan vi beskytter data, systemer og services og følger retningslinjerne inden for ISO 27001 – en standard for informationssikkerhed. Vi beskytter således kritiske og følsomme informationer og informationssystemer mod kompromittering og anden uautoriseret anvendelse. Vi arbejder derfor hele tiden på at sikre, at dine personoplysninger ikke bliver slettet ved en fejl, går tabt, bliver ændret, offentliggjort uautoriseret, eller at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.


Ændring af denne persondatapolitik

Persondatapolitikken bliver løbende ændret, når det er nødvendigt.

Under de forskellige ordninger/aktiviteter i oversigten kan du finde tidligere versioner af den specifikke persondatapolitik.

Comments